Repozytoruim archiwalne
zawiera dokumenty z okresu działalności Centrum Certyfikacji SIGNET
w strukturach TP INTERNET

Certyfikat Głównego Urzędu UNIEWAŻNIONY 4 stycznia 2007 13:32:02
Nazwa Skrót certyfikatu Rozszerzenie
CC Signet - RootCA
UNIEWAŻNIONY
MD5: 27:6E:90:ED:B8:48:0F:64:9F:B3:FD:D9:12:7E:D5:F5
SHA-1: 5A:31:76:59:D4:A4:8E:3C:17:8A:D2:A1:3E:88:B7:58:49:EA:E1:0B
DER PEM

Certyfikaty Urzędów pośrednich
Nazwa Skrót certyfikatu Rozszerzenie
CC Signet - PCA klasa2
UNIEWAŻNIONY
MD5: 71:44:55:45:92:14:5E:4A:DE:30:4C:02:6A:AD:2F:AD
SHA-1: 37:AF:D2:93:F6:30:5C:EF:00:A7:77:B9:E5:59:71:D0:CC:43:51:E6
DER PEM
CC Signet - PCA klasa3
UNIEWAŻNIONY
MD5 42:30:93:b0:d5:81:09:3b:dd:cf:6b:72:dd:17:0f:97
SHA-1: 5D:C5:C7:93:75:FE:04:D7:80:42:7E:C0:91:C2:05:01:06:5F:B6:45
DER PEM

Certyfikaty Urzędów końcowych
Nazwa Skrót certyfikatu Rozszerzenie
CC Signet - CA klasa 1
UNIEWAŻNIONY
MD5: AA:90:C6:7E:09:23:01:40:97:64:B5:87:ED:5F:43:41
SHA-1: 39:A5:73:AC:57:AA:C1:5E:4A:C4:F2:5D:8B:35:86:16:44:54:38:D8
DER PEM
CC Signet - CA klasa 2
UNIEWAŻNIONY
MD5: 7A:94:44:4A:57:96:D9:0E:A2:0A:1F:D5:76:F7:06:11
SHA-1: 96:D3:A0:0B:67:65:2E:BD:D2:7C:E4:EB:18:4D:7F:FB:C5:2F:CD:DE
DER PEM
CC Signet - TSA Klasa 1
UNIEWAŻNIONY
MD5: 82:F1:C7:45:D2:60:78:16:9E:FE:E8:49:0A:B3:3D:AA
SHA-1: 14:71:0E:76:F1:39:2E:46:DB:2B:15:41:D9:7A:AC:1B:1F:92:E6:9C
DER PEM

Certyfikat Urzędu CC Signet - CA klasa 3 wydajacego certyfikaty kwalifikowane, wydany przez CZiC Centrast S.A., które prowadzi Rejestr Kwalifikowanych Podmiotów Certyfikacyjnych Świadczących Usługi Certyfikacyjne
Nazwa Skrót certyfikatu Rozszerzenie
CC Signet - CA Klasa 3
UNIEWAŻNIONY
MD5:
SHA-1: B6:39:7E:7B:7E:95:13:77:95:2D:DC:20:05:78:1D:C5:9E:6D:8B:78
DER PEM
CZiC CENTRAST SA MD5:
SHA-1: 36:E4:14:61:FC:16:EB:01:CO:EE:E9:72:C6:17:49:F1:AA:84:87:DF
DER PEM

Certyfikaty responderow OCSP:
Nazwa Rozszerzenie
CC Signet - OCSP Klasa 2
UNIEWAŻNIONY
DER PEM
CC Signet - OCSP Klasa 3
UNIEWAŻNIONY
DER PEM

Listy certyfikatów unieważnionych (CRL):
RootCA
OSTATNIA WYDANA LISTA
http://www.signet.pl/repozytorium/rootca/rootca.crl
PCA klasa 2
OSTATNIA WYDANA LISTA
http://www.signet.pl/repozytorium/crl/pca2.crl
PCA klasa 3
OSTATNIA WYDANA LISTA
http://www.signet.pl/repozytorium/crl/pca3.crl
CA klasa 1
OSTATNIA WYDANA LISTA
http://www.signet.pl/repozytorium/crl/klasa1.crl
CA klasa 2
OSTATNIA WYDANA LISTA
http://www.signet.pl/repozytorium/crl/klasa2.crl
CA klasa 3
OSTATNIA WYDANA LISTA
http://www.signet.pl/kwalifikowane/repozytorium/crl/klasa3.crl

Polityki certyfikacji :
Zabezpieczenie poczty elektronicznej
Zabezpieczenie poczty elektronicznej dla firm (klasa 1)
Podpis elektroniczny
Szyfrowanie
Zabezpieczenie poczty elektronicznej dla firm (klasa 2)
Certyfikat serwera WWW
Certyfikat serwera SSL
Certyfikaty dla serwerów i urządzeń
Certyfikaty do uwierzytelniania oprogramowania
Kwalifikowane certyfikaty Centrum Certyfikacji Signet
Znakowanie czasem klasa 1

Kodeks postępowania certyfikacyjnego
Kodeks postępowania certyfikacyjnego opisuje operacyjne kroki podejmowane przez Centrum Certyfikacji Signet w ramach wydawania i zarządzania certyfikatami. Wszelkie uwagi i opinie na temat Kodeksu postępowania certyfikacyjnego prosimy przesyłać pod adres: Komitet Zatwierdzania Polityk - email: kzp@signet.pl

Kodeks postępowania certyfikacyjnego Centrum Certyfikacji Signet
Wersja 1.1 zastąpiona 26.06.2003 przez aktualną wersję Kodeksu

© Orange Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.