O NAS
Centrum Certyfikacji Signet (CC Signet) to działająca w ramach Orange Polska wyspecjalizowana jednostka, odpowiedzialna za utrzymanie rozwiązań ochrony kryptograficznej. Aktualnie w gestii CC Signet leży obsługa systemów PKI dla usług Bezpieczna Poczta (usługa korporacyjna świadczona dla Orange Polska i partnerów biznesowych) oraz Business Everywhere Intranet (usługa komercyjna świadczona klientom Orange Polska).

Wśród klientów CC Signet znajdowały się m.in.:
  • Wojskowe Służby Informacyjne
  • Komenda Główna Policji - Komendant Główny Policji
  • Ministerstwo Finansów - Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów
  • Straż Graniczna - Komendant Główny Straży Granicznej
30 czerwca 2006 CC Signet zakończyło działalność jako centrum kwalifikowane, wpisane do rejestru podmiotów świadczących kwalifikowane usługi certyfikacyjne. Przed przejęciem przez Telekomunikację Polską formalnie zakończyło świadczenie usług w ramach TP Internet. Wiązało się to z unieważnieniem wszystkich ważnych certyfikatów, kluczy działających urzędów certyfikacyjnych (w tym głównego urzędu certyfikacji RootCA CC Signet) oraz przekazaniem do Ministerstwa Gospodarki - zgodnie z wymaganiami prawa - wszelkich materiałów i uprawnień, związanych z wystawianiem certyfikatów kwalifikowanych.

Od 6 grudnia 2006 CC Signet działa jako cześć Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych (wcześniej Departament Zarządzania Bezpieczeństwem STI) w Infrastrukturze IT i Bezpieczeństwie Teleinformatycznym Orange Polska.

CC Signet pod względem kompetencyjnym jest kontynuatorem działań jednostki istniejącej w ramach TP Internet, zachowało również nazwę i prawo do znaku graficznego.


© Orange Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna.