PYTANIA O PROBLEMY, WYNIKAJ¡CE PODCZAS KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW SIGNET


Odpowiedzi:

Jak zainstalować w mojej przeglądarce certyfikaty głównych urzędów Signet, by certyfikaty Signet były poprawnie weryfikowane?
Zainstalowanie certyfikatów głównych urzędów jest bardzo łatwe. W przypadku korzystania z Windows, wystarczy kliknąć na link Certyfikaty Urzędów, dostępny również ze strony głównej signet.pl, i uruchomić program, do którego prowadzi łącze. Certyfikaty urzędów można też zainstalować ręcznie, korzystając z Repozytorium Signet. Po kliknięciu w certyfikat uruchomi się Kreator importu certyfikatów, należy wykonywać jego polecenia.
do góry

Dlaczego nie mogę podpisać wiadomości poczty elektronicznej?
Upewnij się, że:
 1. E-token jest dokładnie włożony do portu USB
 2. Masz właściwie skonfigurowane konto pocztowe - certyfikat wykorzystywany do składania podpisu musi być z nim skojarzony (informacje dotyczące rozwiązania tego problemu powinieneś znaleźć w opcji "pomoc" programu pocztowego).
 3. Wysyłasz wiadomość z konta, do którego jest przypisany certyfikat
 4. Twój certyfikat jest nadal ważny (w niektórych programach do obsługi poczty można go obejrzeć wchodząc w opcje konta pocztowego, gdzie wybierany jest certyfikat do składania podpisu elektronicznego),
 5. Twój program pocztowy umożliwia składanie podpisu elektronicznego (stosowne informacje można znaleźć w opcji "pomoc" programu pocztowego).
do góry

Dlaczego nie można zweryfikować podpisanej elektronicznie wiadomości?
Informacje o przyczynie problemu - leżącej po stronie użytkownika lub wynikającej z natury podpisu - powinien wyświetlić program pocztowy.
Możliwe przyczyny leżące po stronie użytkownika:
 1. Brak Certyfikatów Urzędów Signet (patrz problem 1),
 2. Problem z certyfikatem osoby, podpisującej wiadomość.
Brak list certyfikatów unieważnionych lub możliwości ich pobrania (listy te można zainstalować ze strony www.signet.pl).
Możliwe przyczyny wynikające z natury podpisu elektronicznego:
 1. Wygaśnięcie certyfikatu nadawcy (informacje, jak to sprawdzić, można znaleźć w opcji "pomoc" programu pocztowego),
 2. Certyfikat nadawcy został unieważniony przez CC Signet,
 3. Naruszono integralność wiadomości (poprzez działanie osoby trzeciej, np. dołączenie reklamy przez darmowy serwer pocztowy lub inną ingerencję w treść),
 4. Próba podszycia się pod użytkownika certyfikatu.
do góry

Dlaczego nie można zaszyfrować wiadomości poczty elektronicznej?
Upewnij się, że:
 1. Masz zainstalowane certyfikaty urzędów Signet (certyfikaty te można zainstalować z płyty CD danego produktu lub zgodnie z odpowiedzą na problem 1)
 2. Masz certyfikat cyfrowy adresata, zawierający jego klucz publiczny, niezbędny do szyfrowania danych. W tym celu wystarczy poprosić adresata o przesłanie podpisanej elektronicznie wiadomości, po czym dodać jego certyfikat do systemowej książki adresowej),
 3. Certyfikat adresata jest właściwie skojarzony w Twoim programie poczty elektronicznej (np. w książce adresowej) z jego adresem pocztowym (informacje dotyczące rozwiązania tego problemu można znaleźć w opcji "pomoc" programu pocztowego),
 4. Masz jakikolwiek własny certyfikat cyfrowy wystawiony na konto, z którego wysyłasz wiadomość (niektóre programy pocztowe tego wymagają),
 5. Certyfikat adresata jest nadal ważny,
 6. Twój program pocztowy umożliwia szyfrowanie z odpowiednią siłą (informację o tym można znaleźć w opcji "pomoc" programu pocztowego).
do góry

Nie można odszyfrować wiadomości. Dlaczego?
Upewnij się, że:
 1. E-token jest poprawnie umieszczony w gnieździe USB
 2. masz właściwie skonfigurowane konto pocztowe - certyfikat do szyfrowania musi być z nim skojarzony (informacje dotyczące rozwiązania tego problemu można znaleźć w opcji "pomoc" programu pocztowego).
do góry

Nie mogę uwierzytelnić się (zalogować się) w systemie informatycznym za pomocą e‑tokena. Co może być przyczyną?
Upewnij się, że masz prawo dostępu do systemu informatycznego (informacje uzyskasz od jego administratora).
do góry

Kiedy powinno się unieważnić certyfikaty Signet?
Certyfikaty powinno się unieważnić zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, iż klucz prywatny użytkownika mógł dostać się w niepowołane ręce, np. gdy e-token zostanie zgubiony. Unieważnienia certyfikatów dokonuje się również, gdy e-token zostanie trwale uszkodzony lub zmienią się dane dotyczące użytkownika zawarte w certyfikacie.
do góry

W jaki sposób można unieważnić certyfikaty Signet?
Sposób unieważnienia certyfikatów określają polityki certyfikacji, zgodnie z którymi zostały one wystawione. Odpowiednie informacje są również zawarte w regulaminie usługi, której elementem jest certyfikat.
do góry

Mam nieopisany powyżej problem e-tokenem. Co robić?
Upewnij się, że:
 1. E-token jest poprawnie umieszczony w gnieździe USB,
 2. Zainstalowałeś oprogramowanie do obsługi e-tokena (dostępne na dołączonej do produktu płycie CD/pendrive'ie lub przekazane e-mailem przez TP),
 3. Twój system spełnia minimalne wymagania techniczne (znajdziesz je m.in. w instrukcji instalacji danego produktu, na stronie Signet lub na opakowaniu danego produktu),
 4. E-token nie został zablokowany przez trzykrotne wprowadzenie błędnego PIN-u użytkownika lub administratora (informacje można znaleźć w oprogramowaniu e-tokena zainstalowanym w systemie - opcja "Informacje o Tokenie"),
 5. Twoje certyfikaty umieszczone na E-tokenie są nadal ważne.
do góry

© Orange Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nota prawna.