Repozytorium

Repozytorium to centralna baza danych certyfikatów oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem Centrum Certyfikacji Signet.


Certyfikaty Urzędów

Stara Infrastruktura korporacyjnai (wygaszana)
Uwaga: Po 19 maja 2023 roku z tej hierarchii nie są już wydawane żadne certyfikaty.
Nazwa Skrót ceryfikatu Kodowanie
Signet - RootCA SHA-1: 23:a0:61:c3:ed:f2:5a:e2:c6:a9:2c:6c:d5:0c:4b:51:ff:6d:33:0c
SHA256: 0e:94:6d:a8:60:34:50:e0:cf:35:91:1f:73:c2:06:d1:82:6d:c2:a9:53:01: a5:3c:1c:d9:d2:af:86:58:cf:cc
DER PEM
CA TELEKOMUNIKACJA POLSKA (ważny do 2027) SHA-1: 3e:3a:f5:81:ca:4a:45:2c:b4:62:cb:b4:c6:7c:9c:9f:ae:98:5b:07
SHA256: 4f:96:f4:c1:70:8f:15:84:d2:af:20:eb:ed:36:f4:ef:c1:42:a7:65:38:71: f3:be:4c:7b:a3:5b:88:21:c2:57
DER PEM
Nowa infrastruktura korporacyjna
Od 20 maja 2023 roku wszystkie certyfikaty są wydawane z tej hierarchii.
Nazwa Skrót ceryfikatu Kodowanie
Signet Root CA2 SHA-1: 6e:7c:9a:75:39:97:be:51:14:27:0b:6c:02:58:5f:70:0c:17:c0:72
SHA256: c4:9d:b3:ea:0b:43:2a:54:4a:2f:c6:e2:6f:66:3d:67:c0:90:39:dd:49:4d: 7d:1b:e5:a6:5d:57:11:de:8b:85
DER PEM
Orange Polska CA SHA-1: ec:86:50:55:f3:40:96:89:70:f7:a2:87:27:2c:58:7d:95:8e:6b:b6
SHA256: df:5b:a1:a8:d0:37:30:04:47:38:02:c9:de:4c:68:df:6b:6b:b1:a9:19:4c: 35:e4:ca:9e:0a:4c:30:00:4b:61
DER PEM
Pakiet certyfikatów zawierający pełną ścieżkę PKCS7 TXT
Archiwum ZIP z certyfikatami z obu ścieżek korporacyjnych z Subject Hash.
Używane przez np. Apache w dyrektywie SSLCACertificatePath przy uwierzytelnianiu certyfikatem
ZIP

Listy certyfikatów unieważnionych (CRL):

Infrastruktura korporacyjna
Nazwa Adres
Urząd Signet - Root CA http://crl.signet.pl/bptp/rootca.crl
Urząd CA TELEKOMUNIKACJA POLSKA http://crl.signet.pl/bptp/catp.crl
Nowa Infrastruktura korporacyjna
Nazwa Adres
Urząd Signet Root CA2 http://crl.signet.pl/bptp/rootca2.crl
Urząd Orange Polska CA http://crl.signet.pl/bptp/caopl.crl

Polityki certyfikacji

Infrastruktura korporacyjna
Urząd Root CA Plik
Polityka certyfikacji urzędu Root CA
Urząd CA Telekomunikacja Polska Plik
Polityka Certyfikacji - Bezpieczna Poczta Korporacyjna Telekomunikacja Polska
Nowa infrastruktura korporacyjna
Urząd Signet Root CA2 Plik
Polityka certyfikacji urzędu Signet Root CA2
Urząd Orange Polska CA Plik
Polityka Certyfikacji - Bezpieczna Poczta Korporacyjna Orange Polska

Kodeks postępowania certyfikacyjnego

Kodeks postępowania certyfikacyjnego opisuje operacyjne kroki podejmowane przez Centrum Certyfikacji Signet w ramach wydawania i zarządzania certyfikatami. Wszelkie uwagi i opinie na temat Kodeksu postępowania certyfikacyjnego prosimy przesyłać pod adres: Komitet
Polityk - email: kzp@signet.pl

Nazwa Plik
Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego

Archiwum

Repozytoruim archiwalne zawierające dokumenty z okresu działalności Centrum Certyfikacji SIGNET w strukturach TP INTERNET dostępne jest pod adresem: https://www.signet.pl/old/repozytorium/index.html